Eksempel leksjon med video

Om video progresjon

Video progresjon er en læringsmetode der deltakerne i kurset må se hele videoen før de kan gå videre i kurset. I denne videoen så må du se ferdig video ovenfor før du kan gå videre.  Læringsmåten kan bli brukt for både moduler og leksjoner. Media nedenfor viser hvordan du legger til video progresjon i ditt kurs.

Video progresjon støtter følgende formater:

  • Vimeo (vimeo.com)
  • YouTube (youtu.be or youtube.com)
  • Wistia (wistia.com)
  • Amazon S3
  • Lokale videoer (uploaded to the WordPress Media Library)