Eksempel leksjon med en test

Tester gir deg en måte å måle en brukers forståelse av læringsstoffet på kurset på.

Denne testen tilhører nå denne leksjonen. Men man kan også er tilordnet på TOPP-nivå, men du kan også få dem tildelt LESSONS. I tillegg kan du ha avslutningstest helt på slutten. Mange bruker dette ofte som en måler på om kursdeltaker har bestått kurset eller ikke.

I dette eksemplet kan ikke kursdeltaker gå videre til neste leksjon før testen er fullført.