Sette mål for ditt kurs

Før du starter å skape innholdet til ditt kurs er det viktig å definere hva du ønsker å oppnå med kurset. Still deg selv disse tre spørsmålene:

#1: Hvem er målgruppen?

Hvem ønsker du å nå med ditt kurst? Beskriv deltakerprofilen, definer karakteristikker. Er det ansatte i en bedrift? Er den personer som allerede har tatt et av dine tidligere kurs? Ønsker du å nå personen som har en spesiell problemstilling som du kan svare på?

#2: Hva er målsettingen for ditt kurs? 

Målsettingene for ditt kurs er det du ønsker at dine studenter skal klare å gjøre etter de har gjennomført ditt kurs. 

For eksempel i dette kurset så er målsettingen at du skal lære hvor enkelt det er å lage digitale kurs.

#3: Definer delmål

Bryt ned ditt hovedmål i mindre delmål. Disse delmålene må være mer spesifikke og mer målbare. Eksempel, hvis du har et kurs der du ønsker at deltakeren skal lære seg å spille piano, så kan første delmål være å lære deltakeren noter.

Når du setter de ulike delmålene så vil kurstrukturen bli mer tydelig for deg som skaper. En anbefaling kan være å dedikere en modul til ethvert delmål.

Bruk gjerne vårt hjelpeark i forberedelsesprosessen.
Klikk her for å ta det i bruk.

https://docs.google.com/document/d/1W1ZxqXcdltRF_Et9fYdefL1aCzZNLEp06hPcRU0dVYs/edit?usp=sharing